Hantverkarugn kontra självbygg?

En traditionell massugn uppbyggd sten på sten av eldfasta chamottestenar kallas ofta en ”hantverkarugn”. Bygget av en sådan ugn är ett specialistarbete, som kräver utbildning. Vår självbyggarmassugn kan däremot utan problem byggas av ”gör det själv”-folk.

Hantverkarugnen kräver särskild kompetens

Kärnan i massugnen är komplicerad och kräver ett precist utförande, som innebär många skeva vinklar och därmed förbundna skärningar av sten. Om inte arbetet utförs korrekt och omsorgsfullt, riskerar du att sten lossnar i kärnan och faller ned. Det är som regel inte möjligt att företa en reparation utan att ta sönder ugnen helt och hållet.

Det är därför inte att rekommendera för självbyggare att ge sig i kast med att uppföra en hantverkarugn.

Självbyggarugnen

Det är däremot fullt möjligt och förhållandevis lätt att själv bygga en massugn på basis av våra prefabricerade moduler. Detta är en mycket bra metod, som säkrar ett precist och hållbart uppbyggande av kärnan.

Samtidigt sparar du 30–40 000 kr. genom att bygga massugnen själv.