Varför vår massugn?

Förutom de många goda egenskaper som alla massugnar har, och som du kan läsa om under fliken ”Varför en massugn?”, har vår massugn några speciella kvaliteter och fördelar. Med vår byggsats kan du själv, med endast normal praktisk erfarenhet, bygga din massugn.

Vi har just avslutat ett omfattande utvecklingsarbete i samarbete med Dansk Teknologisk Institut. Målet var att uppnå den optimala förbränningen för en massugn och projektet har varit mycket lyckosamt.

Vi kan nu erbjuda en byggsats med en ny och väsentligt förbättrad lufttillförsel, som gör vår massugn till en första klassens eldstad  med hänsyn till förbränningsegenskaperna (högre effektivitet och mindre föroreningar). Detta möjliggörs framförallt genom att vi nu har försett massugnen med så kallad ”tertiär” lufttillförsel, som ger en mycket hög förbränning i brännkammaren.

Massugnar omfattas inte av Boverkets byggregler vad gäller krav på verkningsgrad och utsläpp, men uppfyller ändå dessa mycket väl. Den nya modellen (liksom den gamla) är CE-märkt och godkänd i enlighet med  bestämmelserna i den danska ”Brændeovns-bekendtgørelsen” (även om detta test är mycket ofördelaktigt för massugnar). Vi har också fått godkänt på högsta nivå (ECO-design) i enlighet med den nya EU-normen för massugnar.

Vi har dessutom utvecklat och testat en ny typ av värmeväxlare, som ger ännu större värmeförflyttning från massugnen till ett vattenburet system.

Byggsats för självbygg

Utformningen av kärnan i en massugn är ganska komplicerad och att själv bygga en med traditionella hantverkarmetoder, med många eldfasta chamottestenar, är ett arbete som är tidskrävande, och förutsätter att du har utbildat dig och har en god grundläggande murarerfarenhet.

Alla, som har en smula “gör det själv”-erfarenhet kan däremot bygga vår massugn utan problem. Arbetet utgår från en byggsats bestående av specialutformade moduler (16 olika typer). Modulerna är numrerade och byggs samman efter en detaljerad byggvägledning (lite som att bygga med LEGO). Vi bistår naturligtvis med råd och med personlig vägledning allt efter behov, men det är sällsynt att våra kunder har behov av hjälp.

Se också ”Hantverkarugn kontra självbygg

Vår byggsats

Vår byggsats hat inbyggd, framåtvänd bakugn. Det är en modell, som vi vet att våra kunder är mycket nöjda med och som förhöjer utseendet och ger möjlighet att laga de många goda rätter som kan tillredas i en stenugn.

Att använda på förhand gjutna byggmoduler är en mycket säker och enkel metod. Den garanterar, att kärnan utformas tillfredsställande, så som konstruktören (den på området världsledande finnen Heikki Hyytianen) har designat den. På så sätt säkras också att funktionen på den färdiga ugnen blir optimal. Materialet till våra moduler har en större täthet än den eldfasta chamottestenen, som används till hantverkarugnar, och kan därför lagra mer värme.

På internet hittar du en del kritiska påståenden gällande användningen av förgjutna moduler. De baseras på de olyckliga erfarenheter, som några ugnsättare har haft med dåligt producerade modulsatser, ofta gjorda med ohållbara gjutmaterial och bristande omsorg i produktionen.

Kritiken är inte relevant för våra självbyggarmoduler. Gjutmaterialet, som används till våra moduler, är speciellt sammansatt för att motstå mycket höga temperaturer och är i stort sett oförstörbart. Det är i första hand utformat för användning i ”kokiller” i järnverk. Kokiller är de stora hinkar, som det flytande järnet hälls ned i från stålugnarna. Kokillerna är gjorda av stål, och kan bara klara de extrema temperaturerna från det flytande stålet, om de fodras med ett mycket värmebeständigt och hållbart material. Det är just detta specialmaterial, som den finska fabrik vi samarbetar med har specialiserat sig på, och som den exporterar till hela världen.

En del professionella hantverkare använder faktisk våra byggsatser, eftersom de då kan bygga en massugn mycket snabbare och som regel också billigare, än om de skulle använda eldfast sten.

Byggsatsens innehåll

Byggsatsen innehåller allt som behövs för att konstruera massugnens kärna. Alla järndelar (eldstadslucka, bakugnslucka, asklucka, sotluckor, skorstensspjäll, eldrist m.m.) medföljer också. De är av högsta kvalitet, från världens ledande leverantör av dessa specialdelar (Pisla, Finland). Bruket till murningen, frontplåtar, specialisolering m.m är också med i byggsatsen.

Byggsats till den eldfasta kärnan

Det finns en rad fördelar med att använda vår byggsats:

  1. Den är framtagen av “världsmästaren” i massugnsdesign, finnen Heikki Hyytiäinen, som betraktas som den moderna massugnens fader. Därutöver har vi nyligen vidareutvecklat konstruktionen till att bli en av de effektivaste massugnarna på marknaden.
  2. När du bygger massugnen med denna byggsats, är du säker på, att den viktigaste delen av ugnen, kärnan, blir riktigt utförd och håller i många år framöver.
  3. Det är möjligt för folk utan speciell utbildning att bygga en massugn, som fungerar ypperligt och samtidigt är mycket hållbar.
  4. Funktionen hos en massugn uppbyggd av moduler är minst lika bra som en traditionellt byggd massugn.
  5. Byggsatsen kommer komplett med numrerade moduler, bruk, frontplåtar, ritningar, byggbeskrivning m.m.
  6. Byggsatsen levereras direkt till kundens adress. Leveranstiden är max. två veckor.
  7. Det är möjligt att i stort sett halvera priset för massugnen, i jämförelse med en ugn uppförd med den traditionella “sten på sten”-metoden.
  8. Materialet är särdeles väl ägnat till massugnsbygge, då det har den korrekta värmeledningsförmågan och en mycket god värmelagringskapacitet.
  9. Kärnan får mycket lång hållbarhet tack vare den höga kvaliteten på gjutmaterialet.
  10. Byggsatsen är tillverkad i Danmark där vi har full kontroll över produktionen.

Järndelarna

I massugnen används följande järndelar:

Eldstadslucka, bakugnslucka, asklucka, sotluckor, skorstensspjäll och rist.

Vikten av en effektiv lufttillförsel

För att uppnå den optimala förbränningen är det avgörande att det finns möjlighet för att tillföra och effektivt reglera förbränningsluften via primära, sekundära och tertiära luftintag.

Större delen av luften, primärluften, leds genom askutrymmet och upp genom risten i  brännkammaren. En del av primärluften tas också in i nedre delen av eldstadsluckan.

Sekundärluften tas in genom en ventil i eldstadsuckans överdel.

Genom vårt nyligen genomförda utvecklingsprojekt har vi tillfört en tertiär lufttillförsel från sidorna i brännkammaren, som bidrar till att skapa turbulens, vilket är av stor betydelse för den temperatur man kan uppnå.

En hög temperatur är den viktigaste faktorn för värmelagringen i massugnen och utnyttjandet av bränslets brännvärde och för avbränningen av miljöskadliga ämnen. Vår massugn utnyttjar minst 86% av bränslets energiinnehåll, vilket är mycket högt, och föroreningen är minimal.

Laboratorietestad och EU-godkänd

Vår massugn är EU-testad och CE-märkt. Den blev godkänd i den högsta klassen (ECO-design)

Laboratoriet (Dansk Teknologisk Institut) testar hur effektiv förbränningen är (hur väl ugnen utnyttjar energin i bränslet) och utsläppen av miljöskadliga ämnen. Vår massugn har en excellent nyttjandegrad på minst 86% och låg föroreningsgrad. Det placerar den bland de mest effektiva värmekällorna som finns, och långt framför vad alla kaminer i praktiskt bruk kan leverera. Även om en kamin är ”Svanenmärkt” är det det praktiska bruket som avgör hur effektivt och rent den brinner. De flesta kaminägare tänder i kaminen och stryper därefter tilluften för att undvika en för kraftig och snabb värmeutveckling samt för att förlänga förbränningstiden. Vid ett sådant förfarande stiger utsläppen vanligtvis 10 till 20 gånger!

I motsats till de godkänd kaminer där testresultatet bara är hållbara när man eldar korrekt (vilket få brukare gör), så är våra resultat pålitliga också i den verkliga världen, eftersom testproceduren motsvarar hur ugnen används i vardagen.

En vanlig hantverkarbyggd massugn är av förklarliga skäl inte officiellt testad och godkänd. Priset för prövning på ett godkänt laboratorium är mycket hög, och man kräver att varje enskild ugn hantverkaren bygger ska testas, före en officiell attest kan utfärdas.

Vår massugn är således den enda där man kan vara helt försäkrad om mycket hög effektivitet och låga utsläpp av partiklar och andra häls- och miljöskadliga ämnen.

Fördelning av värme i huset samt varmvattensproduktion

Vi har utvecklat en ny typ av högeffektiv värmeväxlare. Med denna värmeväxlare, som har stor yta och väldigt goda transmissionsegenskaper, kan du flytta stora värmemängder för rumsvärme och varmvattenproduktion.

Det är ett system, som har en betydligt högre verkningsgrad än de kopparspiraler och liknande värmeväxlare, som hittills har utnyttjats i massugnar. Värmeväxlaren är utvecklad för att ge den största möjliga värmeöverföringen, när massugnen ingår i ”Det optimala värmesystemet”.

Vi säljer två storlekar av värmeväxlare: 1) en större variant, som muras in mitt i kärnan, bakom brännkammare, där det finns mest värme att hämta, 2) en mindre variant, som monteras ovanpå bakugnen och kopplas i serie med den andra värmeväxlaren för att uppnå maximal värmeförflyttning till varmvattenproduktion. Vid bruk av båda värmeväxlarna kan en värmeöverflyttning uppnås på över 30% av den värme som förbränningen i massugnen genererar.

Om du gärna vill ha det ovannämnda systemet, men inte önskar solvärme, kan du installera ett värmesystem baserat på massugnen + värmeväxlare + en mindre ackumuleringstank.

Värme från massugnen leds in i ackumuleringstanken, där det varma vattnet lagras. Från tanken leds vattnet vidare ut i ett radiator- eller golvvärmesystem. Det hela styrs automatiskt, och du behöver bara elda i massugnen för att få värme i hela huset + varmt vatten.

Se mer under ”Kombinationsmöjligheter”