Kombinationsmöjligheter

Vår massugn har flera egenskaper, som ökar användbarheten betydligt, och gör den ännu mer attraktiv som värmekälla.

Bakugnen

I bakugnen kan du tillreda alla möjliga goda rätter. Den passar förstås särskilt väl till pizza, men är också särdeles lämpad till bakning, stekning och till allt som kan tillagas i en eldfast form eller gryta. Du får på så sätt många goda kulinariska upplevelser, samtidigt som du sparar en hel del elektricitet.

Bakugnen blir varm, när elden och röken går genom den under eldningen.

Att använda den är ganska enkelt:

Efter att eldningen avslutats och alla spjäll har stängts är bakugnen klar för matlagning.

Temperaturen i ugnen är nu över 300 grader, vilket är perfekt till pizzabakning.

Temperaturen dalar därefter i loppet av en timmes tid till c:a 220 grader och faller gradvis långsammare.

Efter ett dygn är det fortfarande omkring 100 grader i bakugnen. Det gör den väldigt passande för stekning eller bakning under lång tid (t.ex. tjälknöl). Om du t.ex. eldar på kvällen kan du sätta in kvällsmaten (stek, fågel, gryta m.m.) i ugnen innan du går till jobbet på morgonen. När du senare kommer hem är den klar.

Mat tillagad i massugn kan bli ovanligt smakrik. Det är ingen tillfällighet, att man i Sydeuropa gör reklam för pizza m.m. bakad i stenugn. Den speciella och jämna värmen är ypperlig för matlagning.

Fördelning av värme i huset

Då massugnen huvudsakligen värmer upp det rum den står i (och lite av anslutande rum), finns det ofta ett behov av att transportera värme till andra rum i huset. Om du bygger in en värmeväxlare i massugnen, kan den också leverera energi till andra rum.

Vi har just avslutat ett utvecklingsprojekt där vi utvecklat en ny högeffektiv värmeväxlare, som byggs in i kärnan och/eller placeras ovanpå bakugnen.

Genom värmeväxlaren cirkuleras vatten med hjälp av en pump till en ackumuleringstank, varifrån värmen sänds vidare ut i huset via ett centralvärmesystem, ett golvvärmesystem eller ett ventilationssystem.

All värme kommer naturligvis från eldningen och från värmen som den ackumulerar i massugnen. Det kommer således att finnas mest värme till förfogande under och strax efter eldningen, men eftersom kärnan kan ackumulera ganska mycket värme, kommer det dock att finnas en viss del värme att hämta även mellan eldningarna.

Värmeöverföringen styrs av en enkel elektronisk enhet, som startar och stoppar cirkulationspumpen när en förvald temperaturskillnad mellan massugnskärnan och ackumuleringstanken finns (temperatur-differensstyrning).

Värmeväxlare principskissMed ett sådant värmeväxlarsystem kan man flytta ansenliga värmemängder (upp till 40%) från massugnen till rumsvärme och varmvattenproduktion. Värmeväxlaren kan monteras inne i massugnen, bakom brännkammaren, vilket ger störst effektivitet, eller på toppen av massugnens kärna. Om man önskar maximal värmeöverföring till vattnet installeras en värmeväxlare på båda ställena, varefter de kopplas samman i serie enligt ovanstående skiss.

Varmvattenproduktion

Varmt tappvatten kan produceras med hjälp av samma teknik, som beskrivits ovan.

Om du endast önskar få varmvatten, behövs ingen ackumuleringstank, utan bara en varmvattenbehållare/-beredare med en inbyggd spiral.

Det är i princip samma typ, som används till varmvattenproduktion i oljepannor, och du kan därför återanvända den, om du byter från olja till massugn.

Du kan uppnå märkbara besparingar, om du producerar det varma tappvattnet med hjälp av massugnen, då den extra vedförbrukningen är ganska liten.

Läs mer om fördelning av värme och varmvattenproduktion under ”Varför vår massugn

Kombination med solfångare

Om massugnen kombineras med solvärme kan nästan 100% av husets värmebehov tillgodoses med förnyelsebar energi.

Systemet byggs upp kring en ackumuleringstank (500–800 l), som mottar värme från både massugnen och från solfångaren (och eventuellt andra värmekällor), och varifrån värmen fördelas till tappvatten och golvvärme eller radiatorer.

Det är ett optimalt värmesystem, som ger hög effektivitet, stor flexibilitet och god ekonomi.

Läs mer om denna mycket fördelaktiga möjlighet under ”Det optimala värmesystemet”.

Värmebänk

Du kan välja att placera massugnen med ett litet avstånd (upp till 2 m) från skorstenen och förbinda dem med en horisontell rökkanal. Denna värms under eldningen, och håller värmen flera timmar efter eldningen (och ibland ännu längre).

Vedförvaring m.m.

I samband med uppmurningen av kappan kan du bygga ihop den med en vedförvaring, mura in nischer eller liknande.

Kontakta oss för rådgivning kring utformningen av din massugn.