Hur kommer du i gång?

Beslutet att bygga en massugn eller ett helt värmesystem bör naturligtvis tas på välinformerade grunder, och vi hoppas att denna hemsida kan bidra till det.

Här är en ”körplan”, som kan användas, om du överväger att skaffa en massugn.

Före beslutet

Ett grundligt studium av informationen på denna hemsida ger ett bra startunderlag.

Vi står vidare alltid till disposition med klarläggande av tveksamheter och med en specifik analys av din individuella situation.

Det kan ske via telefon, e-post eller genom ett konsultbesök, där huset och de potentiella möjligheterna och problemen kan klarläggas. Med utgångspunkt i analysen kan en konkret rådgivning ges, som du kan använda som grund för ett kvalificerat beslut kring hur du vill gå vidare.

Läs mer under ”Rådgivning” och ”Kontakt”.

Efter beslutet

Om du beslutar att gå vidare med projektet, utarbetar vi gärna gratis ett bindande ekonomiskt anbud, så att du har full överblick på de ekonomiska utgifterna.

Om det är fråga om ett helt värmesystem kan även en VVS-man anlitas, som utifrån de aktuella förhållandena utarbetar ett pris på sin del av arbetet.

Beställning

När du, med utgångspunkt i ovanstående grundliga förarbete, eventuellt tar beslutet om att köpa en massugn, beställs den bäst genom att skicka ett e-mail med:

  • Angivelse av vilken typ av massugn, du önskar (utan bakugn, med framåtvänd eller bakåtvänd bakugn)
  • Namn och adress på mottagare/leveransställe.
  • Telefonnummer som budet kan använda för att komma överens om tidpunkt för leveransen m.m.

Leverans och betalning

Byggsatsen sänds normalt från Danmark och leveransen tar normalt inte mer än fyra dagar. Om ugnen inte finns på lager kan leveranstiden vara upp till två veckor.

Efter att du mottagit massugnen skickar vi:

  • byggvägledning
  • användarmanual
  • faktura, som förfaller efter en vecka

Efterhandsservice

Du kan när som helst kontakta oss, om det skulle uppstå frågor eller tvivelsmål inför eller under arbetets gång.

Som regel behövs inte detta, men vi står alltid till förfogande med rådgivning.

Läs mer under ”Rådgivning”.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *