Varför vår massugn?

Förutom de många goda egenskaper som alla massugnar har, och som du kan läsa om under fliken ”Varför en massugn?”, har vår massugn några speciella kvaliteter och fördelar. Med vår byggsats kan du själv, med endast normal praktisk erfarenhet, bygga din massugn.

Utformningen av kärnan i en massugn är ganska komplicerad och att själv bygga en med traditionella hantverkarmetoder, med många eldfasta chamottestenar, är definitivt inte att rekommendera. Det är ett arbete som är mycket tidskrävande, och förutsätter att du är utbildad ugnssättare och har en god grundläggande murarerfarenhet.

Byggsats för självbygg

Alla, som har en smula “gör det själv”-erfarenhet kan däremot bygga vår massugn utan problem. Arbetet utgår från en byggsats bestående av specialutformade moduler (16 olika typer). Modulerna är numrerade och byggs samman efter en detaljerad byggvägledning (lite som att bygga med LEGO). Vi bistår naturligvis med råd och med personlig vägledning allt efter behov, men det är sällsynt att våra kunder har behov av hjälp.

Se också ”Hantverkarugn kontra självbygg

Modeller för självbygg

Vi erbjuder tre olika modeller att välja mellan:

–    utan bakugn
–    med framåtvänd bakugn
–    med bakåtvänd bakugn (motsatt eldstadsluckan).

Att använda på förhand gjutna byggmoduler är en mycket säker och enkel metod. Den garanterar, att kärnan utformas tillfredsställande, så som konstruktören (den på området världsledande finnen Heikki Hyytianen) har designat den. På så sätt säkras också att funktionen på den färdiga ugnen blir optimal. Materialet till våra moduler har en större täthet än den eldfasta chamottestenen, som används till hantverkarugnar, och kan därför lagra mer värme.

På internet hittar du en del kritiska påståenden gällande användningen av förgjutna moduler. De baseras på de olyckliga erfarenheter, som några ugnsättare har haft med dåligt producerade modulsatser, ofta gjorda med ohållbara gjutmaterial och bristande omsorg i produktionen.

Kritiken är inte relevant för våra självbyggarmoduler. Gjutmaterialet, som används till våra moduler, är speciellt sammansatt för att motstå mycket höga temperaturer och är i stort sett oförstörbart. Framställningen sker på en finsk fabrik, där man är specialister på denna teknik.

Gjutmaterialet är i första hand utformat för användning i ”kokiller” i järnverk. Kokiller är de stora hinkar, som det flytande järnet hälls ned i från stålugnarna. Kokillerna är gjorda av stål, och kan bara klara de extrema temperaturerna från det flytande stålet, om de fodras med ett mycket värmebeständigt och hållbart material. Det är just detta specialmaterial, som vår finska fabrik har specialiserat sig på, och som den exporterar till hela världen (och som används i våra byggsatser).

En del professionella hantverkare använder faktisk våra byggsatser, eftersom de då kan bygga en massugn mycket snabbare och som regel också billigare, än om de skulle använda eldfast sten.

Byggsatsens innehåll

Byggsatsen innehåller allt som behövs för att konstruera massugnens kärna. Alla järndelar (eldstadslucka, bakugnslucka, asklucka, sotluckor, skorstensspjäll, eldrist m.m.) medföljer också. De är av högsta kvalitet, från världens ledande leverantör av dessa specialdelar (NARVI, Finland). Bruket till murningen, frontplåtar, specialisolering m.m är också med i byggsatsen.

Byggsats till den eldfasta kärnan

Det finns en rad viktiga fördelar med att använda vår byggsats:

 1. Den är framtagen av “världsmästaren” i massugnsdesign, finnen Heikki Hyytiäinen, som betraktas som den moderna massugnens fader.
 2. Byggsatsen är framställd på en finsk fabrik, som är specialister på fältet.
 3. När du bygger massugnen med denna byggsats, är du säker på, att den viktigaste delen av ugnen, kärnan, blir riktigt utförd och håller i många år framöver.
 4. Det är möjligt för folk utan speciell utbildning att bygga en massugn, som fungerar ypperligt och samtidigt är mycket hållbar.
 5. Funktionen hos en massugn uppbyggd av moduler är minst lika bra som en traditionellt byggd massugn.
 6. Byggsatsen kommer komplett med numrerade moduler, bruk, frontplåtar, ritningar, byggbeskrivning m.m.
 7. Leveranstiden är max. två veckor.
 8. Det är möjligt att i stort sett halvera priset för massugnen, i jämförelse med en ugn uppförd med den traditionella “sten på sten”-metoden.
 9. Materialet är särdeles väl ägnat till massugnsbygge, då det har den korrekta värmeledningsförmågan och en mycket god värmelagringskapacitet.
 10. Kärnan får mycket lång hållbarhet tack vare den höga kvaliteten på gjutmaterialet.
 11. Vi levererar byggsatser till tre olika typer av massugnar (se nedanför).

 

Kärna till massugn utan bakugnKärna till massugn utan bakugn

Sektionsritning av massugn med framåtvänd bakugn

Sektionsritning av massugn med framåtvänd bakugn

 

Uppbyggning, skifte 1 – 9

Uppbyggning, skifte 1 – 9

Uppbyggning, skifte 10 – 18

Uppbyggning, skifte 10 – 15

 

Sektionsritning av kärnan till massugn med bakåtvänd bakugn

Sektionsritning av kärnan till massugn med bakåtvänd bakugn

Järndelarna

I massugnen används följande järndelar:

Eldstadslucka, asklucka, två sotluckor, skorstensspjäll och rist + ev. bakugnslucka.

Det är viktigt för massugnens optimala funktion att dessa järndelar är av högsta kvalitet. Särskilt luckorna ska vara värmestabila (gjutjärn, inte plattjärn, som slår sig), och ha en effektiv tätning (gamla typer av luckor är inte täta nog). Man ska kunna styra lufttillförseln till förbränningen effektivt för att kunna dirigera luften dit, där själva förbränningsprocessen är mest aktiv. Detta kräver en ventil för sekundär lufttillförsel i luckan, vilket är av avgörande betydelse för den temperatur som uppnås i eldstaden. En hög temperatur är den viktigaste faktorn för värmeavgivningen i massugnen och för optimalt utnyttjande av vedens brännvärde. Vår massugn utnyttjar c:a 90% av vedens energiinnehåll, vilket är mycket högt.

Vi är agent för världens största producent av massugnsdelar (Narvi, Finland), som producerar material av mycket hög kvalitet.

Future-serien, med alla delar i samma design, är våra (och kundernas) favorit

Future-serien, med alla delar i samma design, är våra (och kundernas) favorit

 

Laboratorietestad och EU-godkänd

En vanlig hantverkarbyggd massugn är av förklarliga skäl inte officiellt testad och godkänd. Priset för prövning på ett godkänt laboratorium är mycket hög, och man kräver att varje enskild ugn hantverkaren bygger ska testas, före en officiell attest kan utfärdas.

Vår massugn är EU-testad och CE-märkt.

Detta låter sig göras eftersom vår modulkärna är massproducerad, och att det då räcker med att testa ett exemplar för att få ett godkännande för alla som framställs på samma sätt. Laboratoriet testar hur effektiv förbränningen är (hur väl ugnen utnyttjar energiinnehållet i veden) samt utsläppen av miljöfarliga ämnen. Vår massugn har en utmärkt verkningsgrad på 88% och låg föroreningsgrad. Det placerar den bland de mest effektiva värmekällorna som finns, och långt framför, vad alla vedkaminer i praktiskt bruk kan prestera.

Läs mer under ”Val av värmekälla”.

Högeffektiv fördelning av värme i huset samt varmvattensproduktion

Vi har utvecklat en ny typ av högeffektiv värmeväxlare. Med denna värmeväxlare, som har stor yta och väldigt goda transmissionsegenskaper, kan du flytta stora värmemängder för rumsvärme och varmvattenproduktion.

Det är ett system, som har en betydligt högre verkningsgrad än de kopparspiraler och liknande värmeväxlare, som hittills har utnyttjats i massugnar. Värmeväxlaren är utvecklad för att ge den största möjliga värmeöverföringen, när massugnen ingår i ”Det optimala värmesystemet”.

Om du gärna vill ha det ovannämnda systemet, men inte önskar solvärme, kan du installera ett värmesystem baserat på massugnen + värmeväxlare + en mindre ackumuleringstank.

Värme från massugnen leds in i ackumuleringstanken, där det varma vattnet lagras. Från tanken leds vattnet vidare ut i ett radiator- eller golvvärmesystem. Det hela styrs automatiskt, och du behöver bara elda i massugnen för att få värme i hela huset + varmt vatten.

Vi erbjuder ett standardpaket till detta system, vari alla nödvändiga delar samt detaljerade byggritningar och instruktioner är inkluderade. Med utgångspunkt i detta värme-varmvattenpaket kan vi ge råd och anpassa systemet till de enskilda kundernas specifika önskningar och behov.

Se sammansättning och ”Priser

15 års garanti

Då vi är så säkra på kvaliteten hos våra massugnsdelar ger vi 15 års garanti. Garantin omfattar fabrikationsfel på alla delar (både kärnmodulerna och järndelarna). Ersättningsdelar till demonstrerat defekta delar blir levererade utan frågor till kundens adress under garantiperioden. Vi är de enda på marknaden, som lämnar denna garanti.

Ring gärna till oss för att få rådgivning om dina möjligheter: 070-340 29 98

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *