Rådgivning och vägledningar

Vår rådgivningsfilosofi

Vår rådgivning tar sin utgångspunkt i dina önskningar och praktiska omständigheter.

Utifrån dessa, och med bakgrund i vår och våra samarbetspartners omfattande erfarenhet, kan vi erbjuda en rådgivning, som kommer att göra dig mer säker på vilka möjligheter som finns och mer kvalificerad till att göra ett val.

OBS!: Vi eftersträvar naturligtvis att ge en så grundlig och objektiv vägledning som möjligt för våra kunder, både genom denna hemsida, via mail och genom muntlig kontakt, men vi är trots detta tvungna att friskriva oss från ansvar gällande de praktiska och ekonomiska följderna av vår vägledning.

Vi har självklart vår egen övertygelse om, vilka lösningar vi anser vara bäst, och där är massugnen på många goda grunder högt prioriterad. Vi sätter emellertid en ära i att ge dig en allsidig, balanserad och ärlig rådgivning kring valet av värmesystem och relaterade spörsmål. Vi är i stor utsträckning beroende av ”mun till mun”-rekommendationer, och är förvissade om att ärlighet varar längst.

Vi utgår från, att du värderar all försäljningsinformation du möter med en portion sund skepsis, men vi anser själva, att vi är bland de mest seriösa och hederliga på marknaden.

Vi diskuterar gärna med dig om du finner upplysningar, som du tycker är motstridande med dem, som du har sett på andra ställen. Och om du hittar saker på denna hemsida, som du anser vara direkt felaktiga, vill vi mycket gärna att du hör av dig, så att vi kan korrigera dem omgående.

Vår bakgrund

I vår lilla firma, Masseovn ApS, har vi sysslat med rådgivning och försäljning av byggsatser till massugnar för självbygg i omkring 20 år. Under de senaste åren har vi till detta även lagt solfångaranläggningar m.m. Firman leds av Leif Stubkjær, murare och energikonsult med mångårig och allsidig erfarenhet inom området.

Kontakt

Du kan när som helst kontakta oss via telefon och e-post, och vi kommer att göra vårt bästa för att ge dig en tillfredsställande information och rådgivning.